Download documenten

Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA);

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernunmmer 64814866

De inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland. U kunt het uittreksel hierboven downloaden.


G - rekeningovereenkomst

Een g-rekening is een geblokkeerde rekening die aannemers kunnen gebruiken om loonheffingen van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. U kunt de overeenkomst hierboven downloaden.

Verklaring betalingsgedrag

Betreffende de wet WKA dient Keijzer Nederland Betonwerken B.V. zorg te dragen voor een geldige betalingsverklaring afgegeven door de belastingdienst die niet ouder is dan 3 maanden. U kunt de meest recente betalingsverklaring hierboven downloaden.

Downloads

Projectenlijst Keijzer Nederland Betonwerken B.V.